“Йога на словото”, Зор Алеф

“Йога на словото”, Зор Алеф

“Погледнете какво нещо е свещената енергията в йогата на речта. Всеки ваш ден е практика. Всеки ден вие пробуждате хората. Всеки ваш ден вие къпете хората, с които се срещате в аромата на вашите думи и те или благоухаят, или миришат зле, както е казал поетът Николай Гумильов: „И като пчели в кошер опустял, зле миришат мъртвите слова.”
Едно от най-важните паметувания в йогата на речта е кой говори всъщност. Когато ние говорим, ние забравяме за това, че ние притежавама духовна природа. Но в паметуванията в йогата на речта ние помним, че говори висшата ни природа.”


С покупката на книга от Издателство ТОТ подкрепяте разпространението на Единното учение и издаването на нови книги и заглавия.