Плащане

Начини и условия за плащане

След получаване на поръчка се извършва проверка за валидността й.

Задължение на клиента е да посочи точен адрес за доставка, актуален и валиден телефон, да  плати цената на продуктите и доставката (ако поръчката включва такава), да осигури достъп и възможност за получаване на продуктите и да получи поръчката.

Във формата за поръчка се договарят начините на плащане и доставка на продуктите.

Заплащането на дължимата цена от клиента за продуктите става по един от двата начина:
– чрез пощенски паричен превод в момента на получаване;
– чрез превод на сумата по банков път след изпратена фактура по имейл.

Клиентът се задължава да заплати цената на заявените продукти в срока и по избрания в поръчката начин, както и да заплати евентуални транспортни разходи.

Плащане от чужбина

В случай на плащане от чужбина, Издателство ТОТ не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя при превалутиране. Разходите, свързани с с плащания от такова естество, за единствено за сметка на Потребителя.

Превалутирането се изчислява по курс купува на банката на съответната валута в деня на плащането.