Право на отказ и връщане на поръчка

Право на отказ и връщане на поръчка

Чл.1. При получаване на пратката е задължително Потребителят да прегледа съдържанието ѝ в присъствие на куриера. При наличие на повреда, причинена при транспортирането, Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на книгите, при условие, че повредата е установена в присъствие на куриера в момента на установяването на повредата. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който се описва констатираното състояние на пратката и опаковката ѝ. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

Чл.2. В 7-дневен срок след осъществяване на доставката Потребителят има право да поиска подмяна на продукта, ако той е книга или друго с производствен дефект или недостатък, изразяващ се например в липсващи страници, бели страници, разбъркани или пропуснати кòли.

Чл.3. Транспортните разходи по връщане и/или подмяна на дефектен продукт са за сметка на Издателство ТОТ ЕООД.

 

Стандартни указания за отказ на поръчка

Чл.4. Съгласно чл. 55. от ЗЗП Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоките, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за доставка на стоки. Срокът за отказ е считан от датата, на която Вие или трето лице, различно от куриера и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

Чл.5. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

 

Действие на отказа

Чл.6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Чл.7. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

Чл.8. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.6.

Чл.9. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на електронен магазин www.totbooksbg.com.