За издателство ТОТ

За нас

Фотограф: #TediMarkovMarconi ©

Издателство ТОТ е организация създадена от ученици в Школата на Единното учение с единствена цел – да служи за пробуждането на човешката душа. Смисълът и мотивацията на това издателство е само една – разпространяването на безвременното знание на езотеричната мъдрост.

Съществуването на това издателство е в това да донесе тези знания като хляб, като фина хранителна субстанция за пробуждането и израстването на нашето истинско Аз, на нашата свещена същност до тези хора, до тези души, които копнеят за знанието и ученията на мъдростта, като за въздух и хляб.

Издателство ТОТ всъщност се превръща в инструмент на Словото и разпространяване на мъдростта на Единното учение. Първоначално е създадено, с цел да издаде някои от написаните от мен книги, но ние вярваме, че ще има и други автори, ще дойдат други заглавия, които ще бъдат единни части на един голям пъзел на духовната мъдрост на човечеството, защото това е, което правим в Единното учение – ние събираме този пъзел, тази единна картина на представите за света, за душата, за задачите на Човека на тази земя, за неговите сили, възможности и ресурси, с които той разполага.

Как виждам задачите на тази дейност?

Да дадем на всички жадуващи за истините на обективната безвременна езотерична мъдрост максимално широка представа за това какво са ученията на мъдростта; какви са инструментите за себетрансформация; какви са целите на човешката душа; какво е доброто и злото; грехът, етиката, моралът; висшият смисъл за живота; съществуването на висшите светове и индивидуалните цели и задачи на човешката душа; с какви ресурси и възможности разполагаме на своя духовен път, как да ги пробудим и как да ги активираме; как да се владеем съвършено; на какво са учили и какво са ни завещали великите души, които са били на тази земя преди нас и са оставили достойни плодове и следи.

Всичко това, предавано ни като учения от древните жреци, от мистиците на неотдавнашното минало и на днешните големи духове и учители, наставници на човечеството, трябва да бъде събрано в система, предадено на Човека като фина тъкан, хранеща най-съвършената ни вътрешна същност.

Когато човешкият дух получава съответната храна по правилен начин, той израства и нашето вътрешно дете се развива като силен организъм, способен да изпълнява своето предназначение в този свят.

Задачата на Издателство ТОТ е да събуди тази жаждата в тези души, които още не са я осъзнали като жива изграждаща сила, но тя живее вътре в тях, трепти и е готова да разгърне своите рамене като великан, който е бил заточен в подземие. Такава е жаждата на мъдростта. Известно време тя живее като затворник, но когато душата получи правилното и точно знание, нужните напътствия, те са подобни на свещени ключове. Затова те имат такъв термин в ученията „сакрални ключове“, които отварят дверите на подземието и великанът, исполинът, нашето истинско Аз, жаждата на мъдростта, свещената любов, която живее в нас, се пробужда и разгръща своите рамене. Исполинът придобива своите права. Такъв е нашият дух.

Всичко това е целта на всяко едно истинско духовно учение. Всичко това са великите коренни истини на ученията на езотерична мъдрост. Виждам Издателство ТОТ като инструмент на тази безвременна езотерична мъдрост и се надявам, че в близко време издателството ще може да издава не само моите книги, както се случва сега, но и книги на живяли преди времена мистици и съвременни мистици, които служат на същата цел и носят същото това единно знание и учение.

Издателство ТОТ трябва да осъществи същата мисия, с която е бил натоварен от Съвета на боговете египетския бог Тот, пазител на мъдростта, пазител на словото и на ученията, свещеният писар на боговете – да записва, да систематизира, да подрежда, да разпространява и да предава свещеното слово на мъдростта на всеки, който изпитва вътрешна жажда и осъзнава, че мъдростта и ученията на безвременната езотерична мъдрост са същинската храна за Истинското ни Аз.


15 юни 2021 г. Зор Алеф

гр.София